BIP

Dokumentacja

Sprawozdanie finasowe jednostki są publikowane na stronie BIP jednostki obsługującej, tzn. Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach pod adresem:
http://bip.tycy.edu.pl/20749/stro 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-19 12:02:56 Zmiana publikacji khawrylo
2 2019-05-13 17:05:51 Zmiana publikacji zsm
3 2019-01-07 16:32:40 Zmiana publikacji zsm


stronę wyświetlono 1992 razy Artykuł wyświetlony 1992 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.