BIP

Zamówienia publiczne-informacje


 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 26.06.2020R.

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach w okresie od 07 września 2020 r. do 24 czerwca 2021 r. „
Szczegóły w załącznikach na dole.

                                                                        

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 15.06.2020 R. 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach w okresie od 07 września 2020 r. do 24 czerwca 2021 r. „

Szczegóły w załącznikach na dole.

                                                                        

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 04.07.2019 R. 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach w okresie od 09 września 2019 r. do 25 czerwca 2020 r. „

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE CENOWE

18.06.2019

"Remont fortepianów Steinway and Sons nr fabryczny 221512 i Petrof nr fbr 41203"

Szczegóły w załączniku.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 11.10.2018 r. 

pn. "Zestaw instrumentów perkusyjnych, w skład których wchodzą marimba i kotły

 

Informujemy, że do dnia 22.10.2018 r. wpłynęła jedna oferta.

Wybrana została oferta firmy Music Info sp. z o.o.

ZAPYTANIE CENOWE
Tychy, dnia 11.10.2018r.

Przedmiot zamówienia: "Zestaw instrumentów perkusyjnych, w skład których wchodzą marimba i kotły"

Szczegóły w załączniku.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 19.06.2018 r. 
pn. "Catering dla Zespołu Szkół Muzycznych
im. F. Rybickiego w Tychach”

 

Informujemy, że do dnia 25.06.2018 r. wpłynęły 2 oferty, z czego jedna nie spełniała wymogów Zamawiającego.

Wybrana została firma "Catermed S.A."


Tychy, dnia 22.06.2018


Sprostowanie

do zapytania ofertowego na „Catering dla Zespołu Szkół Muzycznych
im. F. Rybickiego w Tychach” z dnia 19.06.2018 r.

 

 

Informujemy, iż uległ zmianie punkt 9.1. SIWZ

 

Obecny zapis:

 

9.1. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt. i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym poszczególnym kryterium. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

poprzedni zapis:

 

9.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

 

Pozostałe punkty zapytania ofertowego nie uległy zmianie.

Sprostowanie z dnia 20.06.2018

do zapytania ofertowego na „Catering dla
Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach”
z dnia 19.06.2018 r.

 

 

Informujemy, iż uległy zmianie godziny urzędowania Zamawiającego (zmiana punktu 5.3 SIWZ).

 

Obecny zapis:

 

5.3.Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach (z wyłączeniem sobót 
i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy):

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek 7:00-16:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:00-15:00

piątek 7:30-15:30.

 

poprzedni zapis:

 

5.3.Zamawiający urzęduje w następujących dniach i godzinach (z wyłączeniem sobót 
i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy):

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek 7:00-16:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:00-16:00

piątek 7:30-15:30.

 

Pozostałe punkty zapytania ofertowego nie uległy zmianie.


Ogłoszenie

na złożenie oferty na usługi cateringowe

 

dla

Zespołu Szkół Muzycznych im. F. Rybickiego, al. Niepodległości 53,

43-100 Tychy

w ilości ok. 99 posiłków dziennie,

w terminie od dnia 10.09.2018 r. do dnia 19.06.2019 r.

 

 

1.     Miejsce i termin składania ofert

1.1.   Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 8:30 – 17:00

wtorek 7:00-16:00

środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-16:00
piątek 7:30-15:30

w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 10:00.

1.2.    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie wyznaczonym na jej złożenie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 2.Miejsce i termin otwarcia ofert

2.1.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) 
w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 10:30.

 

 Pełna treść zapytania ofertowego w załączniku.

Dodatkowe informacje zainteresowanych wykonawców dotyczących zawarcia i treści umowy, wzoru oferty (w razie chęci jej złożenia) można uzyskać pod numerem telefonów: stacj. 32 /227 69 29Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-07-07 09:35:34 Zmiana publikacji khawrylo
2 2020-07-07 09:35:22 Zmiana publikacji khawrylo
3 2020-07-03 12:24:13 Zmiana publikacji khawrylo


stronę wyświetlono 2718 razy Artykuł wyświetlony 2718 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.