BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
 1. Rejestr korespondencji.
 2. Księga druków ścisłego zarachowania (legitymacje szkolne).
 3. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
 4. Akta osobowe pracowników.
 5. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
 6. Księgi zastępstw nauczycieli.
 7. Księga imprez.
 8. Protokoły Rady Pedagogicznej.
 9. Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych.
 10. Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
 11. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 12. Rejestr delegacji służbowych.
 13. Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 14. Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 15. Listy płac pracowników.
 16. Księga ewidencji uczniów.
 17. Dzienniki lekcyjne i świetlicowe.
 18. Dziennik pedagoga szkolnego.
 19. Arkusze ocen uczniów.
 20. Opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
 21. Ewidencja wydanych świadectw.
 22. Ewidencja wydanych zaświadczeń.
 23. Ewidencja uczniów, nauczycieli i pracowników - baza danych w programach: „Muzyk”, „Kadry Optivum”, „Qwark”.
 24. Rejestr zwolnień uczniów z wychowania fizycznego, chóru lub orkiestry.
 25. Rejestr wypadków uczniów.
 

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz częściowo elektronicznej przez pracowników sekretariatu oraz dostępne są w godzinach pracy sekretariatu.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-11-15 22:31:55 Zmiana publikacji zsm
2 2012-11-15 22:30:44 Zmiana publikacji zsm
3 2012-11-15 22:28:59 Zmiana publikacji zsm


stronę wyświetlono 2110 razy Artykuł wyświetlony 2110 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.