BIP

Informacje o jednostce

Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
al. Niepodległości 53
43-100 Tychy


http://zsm.tychy.pl
tel./fax 32/227-69-29
e-mail: 
 zsm@oswiata.tychy.pl

zsm@oswiata.tychy.pl]]]
Dyrektor szkoły -  mgr Tomasz Giedwiłło
Wicedyrektor szkoły -  mgr Magdalena Wojkowska
Wicedyrektor szkoły - mgr Justyna Płachno


KONSULTACJE

mgr Tomasz Giedwiłło

dyrektor               

 

przyjmuje w umówionym przez strony terminie

mgr Magdalena Wojkowska

wicedyrektor  

             

przyjmuje w umówionym przez strony terminie

mgr Justyna Płachno

wicedyrektor
przyjmuje w umówionym przez strony terminie

mgr Magdalena Minor

kierownik sekcji fortepianu
 

każdy piątek w godz. 18:30-19:30, sala 28

mgr Magdalena Piotrowska

kierownik sekcji instrumentów smyczkowych i gitary


 

każdy poniedziałek w godz. 18:30 – 19:30, s. 19

mgr Justyna Fenczyszyn-Ćmiel

kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych

każdy czwartek w godz. 18:15 – 19:15

mgr Jacek Dobrzański

kierownik sekcji instrumentów dętych, akordeonu i perkusji


każda środa w godz. 18:00 – 19:00, sala 46


ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. FELIKSA RYBICKIEGO
 W TYCHACH
 
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W TYCHACH
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Tychach powstała w roku 1970.
Naukę rozpoczęło 108 uczniów. Pracę w pierwszym roku szkolnym podjęło 10 nauczycieli, między innymi Barbara Bock, Jan Grzybek, Jan Mendrak, Teofil Tomala. Na nich też spadł ciężar organizowania życia szkolnego od podstaw. Miano założyciela szkoły przypadło Alojzemu Mądremu, który później objął funkcję jej pierwszego dyrektora prowadzącego szkołę do 1983 roku. Powstanie szkoły muzycznej było pierwszym bardzo ważnym dla życia kulturalnego Tychów wydarzeniem. 18 stycznia 1980r. otrzymała ona imię polskiego kompozytora, pedagoga i dyrygenta – Feliksa Rybickiego. Znakomita kadra pedagogów pod przewodnictwem pani dyrektor Janiny Konieczny z pomocą wicedyrektor - Barbarą Bock - rozwijała w dzieciach i młodzieży umiłowanie sztuki, zwłaszcza muzyki. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które wniosły swój trwały wkład w powstanie szkoły muzycznej.
Placówka początkowo borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi.
 Bazę stanowiła przybudówka Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ulicy Begonii 4. Składała się z czterech pomieszczeń, z których jedno było przeznaczone wspólnie na sekretariat, kancelarię i pokój nauczycielski, zaś w pozostałych odbywały się zajęcia lekcyjne. Te trudne warunki pracy nie zgasiły jednak zaangażowania i entuzjazmu pracowników szkoły.
1 września 1976 roku szkoła otrzymała niewielki budynek po kapitalnym remoncie przy Placu Wolności 3, w którym prowadziła swoją działalność do czerwca 1990 roku. Po długotrwałych staraniach, pomocy i zrozumieniu potrzeb, decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta w dniu 10 maja 1990 roku placówka otrzymała nowe lokum, w którym mieści się do chwili obecnej. Przygotowania i wstępna adaptacja budynku trwały przez okres wakacji.
 1 września 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowej siedzibie. Przychylność władz miasta i zainteresowanie rodziców działalnością szkoły muzycznej pozwoliło rozszerzyć jej działalność. W roku 1991 w szkole uczyło się już 256 uczniów, zatrudnionych było 40 nauczycieli. Z roku na rok szkoła wzbogacała swoją ofertę edukacyjną oraz dbała o urozmaicenie zajęć. W 2009 roku miał miejsce gruntowny remont budynku, w trakcie którego uczniowie pobierali naukę gościnnie w Szkole Podstawowej nr 18 w Tychach oraz WSZiNS. Po roku powrócili do nowoczesnej, odnowionej szkoły.   
                 W okresie minionych 40 lat szkoła rozbudzała zamiłowania i uzdolnienia muzyczne dzieci i młodzieży. W procesie kształcenia uwzględniała szeroko pojętą rolę propagatora kultury muzycznej w najbliższym otoczeniu. Obecne warunki pozwalają na rozszerzenie tej działalności. Mieszkańcy uzyskali w samym centrum miasta salę koncertową, z której często korzystają.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNEJ I STOPNIA
 
Początki Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tychach sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na wniosek Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego Władze Miasta Tychy w 1996 roku powołały Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia.
1 września 1996 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego. Naukę rozpoczęło 16 pierwszaków. W 15-letnim okresie istnienia placówki edukację   ukończyło 139 uczniów, z których większość kontynuuje w szkołach muzycznych II stopnia.
Obecnie w naszej szkole uczy się 93 uczniów.
Wychowankowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej mają więcej obowiązków niż ich rówieśnicy. Od najmłodszych lat przyzwyczajamy ich do systematycznej pracy. Na zajęciach w pełni wykorzystują swój potencjał  i możliwości. Odzwierciedleniem tego są wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, plasujące naszych uczniów corocznie na najwyższym miejscu wśród tyskich szkół.
Wyjątkowy klimat placówki sprawia, że Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Tychach cieszy się wielkim powodzeniem w mieście  i poza jego granicami, a absolwenci wciąż wracają w mury szkoły.
 
 
 
 
 
 
 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2021-03-12 06:51:20 Zmiana publikacji Hawryło Katarzyna
5 2020-09-17 08:23:17 Zmiana publikacji khawrylo
6 2019-11-12 10:44:11 Zmiana publikacji khawrylo


stronę wyświetlono 28606 razy Artykuł wyświetlony 28606 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.